Nigeria

Er vonden contacten plaats met de organisatie ter plaatse waarmee Het Kleine Mirakel een samenwerking wenst op te starten. 

Publish your own newspaper